Riktade insatser för ökad internationalisering

Vad behöver du och ditt företag för att växa internationellt?

Detta är frågan som ställs till de företag som deltar i det treåriga projektet GISS (Grow International Southern Sweden), och som träffades på ett första möte i Malmö den 5 februari.

Projektet ska ge totalt 45 företag i Skåne och Blekinge olika former av stöd i sitt internationaliseringsarbete. Nätverksträffar, coachning, och hjälp av mentorer och experter är en del av det som planeras. Allt startar med en behovsanalys som styr insatserna för respektive företag.

Helen Klittbo från Protega (nedan t v) har redan haft ett första samtal med sin exportexpert och ser fram emot erfarenhetsutbytet med övriga företag i projektet. Protega är experter på brandskyddsfärg. Exempel på andra produkter som ska hitta nya internationella marknader: naturliga kosttillskott från Simris Alg, med Omega 3, baserade på alger från egen algodling och honungsbaserad dryck med levande bakteriekultur från Doktor Honung/ConCellae.

         

Projektet drivs av Invest in Skåne i samarbete med PackbridgeLivsmedelsakademin, Net Port Science Park och IUC Syd, med finansiellt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

OBS - Till hösten drar vi igång en ny omgång. Är du och ditt företag intresserade så kontakta Anna Hall, anna.hall@iucsyd.se, för mer information.

Läs mer om Grow International Southern Sweden här

 

 

Publicerad: 2016-02-07 kl. 14:49

Senast ändrad: 2016-02-08 kl. 10:48