blue-abstract-glass-balls.jpg

Samverkan ger nya möjligheter för företagen

Charlotta Johnsson, LTH: Tillsammans kan vi föra ut ny forskning till industrin

IUC Syd har hållit årsmöte där vi bland annat fick möjlighet att prata med några av de nya ledamöterna i styrelsen för  Industrikluster IUC Syd. 

Leif Göthed, ombudsman på IF Metall, Sydvästra Skåne:

"Vi ser IUC Syd som en viktig samverkanspart för att diskutera industrins framtida utveckling. Nu har vi mycket fokus på kompetensförsörjning. Det är till exempel svårt att få tag i CNC-operatörer inom bearbetning och svetsning, och inom bilindustrin jagar man fordonsmekaniker. Det är viktigt att få in ungdomarna på banan, och jag har själv under flera år deltagit i Industrinatten för att möta ungdomarna och förklara industrins alla möjligheter som framtida arbetsplats."

Charlotta Johnsson, professor i reglerteknik och vice rektor på LTH:

"LTH har många industrikontakter och värdesätter dessa högt, genom samverkan med IUC kan vi stärka detta ytterligare och lättare nå ut till de lite mindre företagen. Tillsammans kan vi bli ännu bättre på att föra ut ny forskning och nya tekniska trender till industrin, och vi kan även förmedla kontakter mellan företag och studenter som ska göra sitt exjobb. LTH har även ett antal lab och testmiljöer, med mycket fin utrustning, vilka företag kan vända sig till när de behöver tillgång till specifik utrustning.  Det är bra med en regional organisation som IUC Syd, som har en förankring bland industriföretagen. Det ökar möjligheterna för företagen att ta hjälp både av oss och IUC."

Publicerad: 2019-05-29 kl. 15:26

Senast ändrad: 2019-05-29 kl. 16:13