Prod2010J

Produktion2030 - Resultatkonferens

Jenny Bramell, chefsstrateg på IUC Syd, talade om vikten av att föra ut forskning till små och medelstora företag.

På årets resultatkonferens för Produktion2030 den 13 mars, deltog Jenny Bramell, IUC Syd. Jenny arbetar nationellt med Produktionslyftet, och pratade om vikten av att lyfta industriföretagen för att uppnå en hållbar industri med ökad konkurrenskraft. 

      

Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Man arbetar för en mer hållbar och  konkurrenskraftig produktion i Sverige. Produktionslyftet är en stor satsning inom programmet, som för ut ny forskning till små och medelstora industriföretag - en viktig insats för en hållbar och smart industri.

IUC har ett nationellt uppdrag inom Produktionslyftet. Flera IUC-bolag är engagerade och arrangerar teknikworkshops för företagen. 

Vänstra bilden: Cecilia Warrol, programchef för Produktion2030, och Johan Stahre, vice programchef för Produktion2030. Högra bilden: Jenny Bramell, chefsstrateg IUC Syd, i paneldiskussion.

Publicerad: 2018-03-17 kl. 17:06

Senast ändrad: 2018-03-17 kl. 17:59