Praktik för nyanlända - stöd till företagen

Vilket stöd behöver du som företagare för att kunna ta emot en nyanländ person i praktik?

Vi startar nu i januari ett projekt där vi ska hitta en smidig modell för hur nyanlända snabbare än idag kan komma in i det svenska samhället, genom arbete på en praktikplats. Vi vill därmed underlätta för företagen att säkra en framtida kompetensförsörjning, och ge nyanlända en första, viktig kontakt på den svenska arbetsmarknaden. En tidig inventering av nyanländas kunskaper och en tidig start av språkundervisning är två viktiga faktorer. Och - för att vi ska hitta rätt modell behöver vi veta vad DU som företagare behöver för stöd för att kunna ta emot en praktikant på ett bra sätt.

Projektet finansieras av Tillväxtverket. Vi riktar oss till mindre företag i Malmöregionen. Mycket välkommen att kontakta oss för mer information! Vi kommer bl a att bjuda in till ett antal workshops där företag och organisationer med sakkunskap inom området tillsammans lyfter fram nyckelfrågorna, behoven och vägar till lösningar.

Kontakta:
Jenny Bramell, 0709-629150, jenny.bramell@iucsyd.se
Ingela Bogren, 0733-595475, ingela.bogren@iucsyd.se

 

 

 

 

Publicerad: 2016-01-08 kl. 09:39

Senast ändrad: 2016-01-08 kl. 16:07