Cirkulär

Ansökan öppen för stöd på 15000 euro

Är ditt företag intresserat av att utveckla er mot en cirkulär affärsmodell med stöd från en tjänstedesigner och ett bidrag på 15 000 EUR?

Tillväxtverket informerar nu om att du kan söka stöd från EU-projektet C-voucher. Stödet vänder sig till små och medelstora företag (företag med upp till 249 anställda och omsättning på max 50 mEUR, för mer detaljer: SMElänk till annan webbplats) inom branscherna textil, tillverkningsindustri, hälsa, livsmedel och maritima näringar.

Företaget får stöd under tre månader av en tjänstedesigner där företaget tillsammans med en tjänstedesigner genomför workshops och tar fram en genomförandeplan för att gå mot en cirkulär affärsmodell.

Stödet innefattar också en så kallad voucher på 15 000 EUR. Vouchern täcker interna kostnader hos företaget, så som arbetstid kopplat till att ta fram genomförandeplanen.

LÄS MER PÅ TILLVÄXTVERKETS HEMSIDA

Läs mer om IUC Syds arbete inom Cirkulär ekonomi

Publicerad: 2019-08-29 kl. 11:17

Senast ändrad: 2019-08-29 kl. 11:28