MAX IV Annas bild

Pressen uppmärksammar: Ökad affärsnytta av ESS och MAX IV

Projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society ska bidra till ökad affärsnytta av de stora forskningsanläggningarna.

Läs artikel i Sydsvenskans 8till5 här: 

EU-projekt ska öka affärsnyttan med ESS och Max IV

Cross Border Science and Society är ett treårigt projekt som drivs som ett samarbete mellan en rad organisationer i Skåne, Danmark, Västra Götaland och Norge. Region Skåne och Region Hovedstaden arbetar tillsammans med projektledningen. Projektet finansieras av EU, Region Skåne och övriga projektpartners i Sverige, Danmark och Norge. Projektet tar ett brett grepp om de olika faktorer som måste finnas på plats för att etableringarna av ESS och Max IV ska leda till industriell och kunskapsmässig tillväxt. Projektet är uppdelat i fem delprojekt:

-          Gränsregionalt nätverk och forskarprogram

-          Internationell attraktionskraft

-          Regional leverantörsbas

-          Gränshinder

-          Välkomnande av internationella talanger

Industrikluster IUC Syd och Industriell plattform är engagerade i delprojektet Regional leverantörsbas.

Projektet finansieras av EU, Region Skåne och övriga projektpartners i Sverige, Danmark och Norge.

CrossBorder 70 pr

Publicerad: 2016-02-12 kl. 16:20

Senast ändrad: 2016-02-12 kl. 16:57