Nytt projekt: Välkommen till Smart Energi Skåne!

Vår ansökan om finansiering för ett treårigt projekt för energieffektivisering i skånska företag med energiintensiv produktion, är nu beviljad.

Detta innebär att vi kan starta upp projektarbete och även fortsätta välkomna företag som vill delta i vårt projekt.  I projektet kommer deltagande företag bl a att träffas i olika nätverk. Hör av dig för att anmäla intresse eller ställa frågor (kontakt, se nedan).

Nu bjuder vi in till första nätverksmötet. Vi vänder oss till företag som använder mycket energi i produktionen och som har ett intresse av att reducera sin energianvändning, och vi vänder oss till företag i hela Skåne. Vi kommer därför att hålla två parallella nätverksmöten för uppstart av projektet - ett i västra Skåne på Swep i Landskrona, och ett i nordöstra Skåne, på Coops Bageri i Kristianstad.

Vi räknar med att starta tre nätverk:

  • Nätverket för små och medelstora företag (SMF) i västra Skåne
  • Nätverket för små och medelstora företag (SMF) i östra Skåne
  • Nätverket för stora företag i hela Skåne (>250 anställda)

Den beviljade finansieringen gör det möjligt för de små och medelstora företagen (<250 anställda) att ta del av de subventioner för energieffektivisering som projektet har beviljats. Finansieringen kommer att användas för konsultinsatser, för att hjälpa till med att söka ytterligare finansiering, och för att genomföra energikartläggningar i företag som har detta framför sig.

Inom ramen för det treåriga projektet kommer nätverken att bjuda in till fyra nätverksmöten per år. Nätverksträffarna kommer att erbjuda:

  • Expertpresentationer om förbättringsmöjligheter på energiområdet med stor potential att reducera energi
  • Erfarenhetsutbyte och problemlösning
  • Presentationer och rundvandringar på de företag som står som värdar för respektive möte

Små och medelstora företag får dessutom ta del av finansiellt stöd och projektledningsstöd för att arbeta med de olika stegen, från energikartläggning, till att sätta mål för effektiviseringsarbetet och att ta fram planer för att genomföra effektiviseringar.

Varje nätverk är öppet för tio företag.

Vi bjuder in till följande uppstartsmöten (anmäl dig till det möte som passar bäst för din del):

  • Västra Skåne - Swep i Landskrona, 30/9 13-16
  • Östra  Skåne - Coop Bageri i Kristianstad, 28/9 13-16

För deltagande i det treåriga projektet - 2015 till 2018 - är kostnaden för små och medelstora företag (<250 anställda) totalt 14 000 kr, och för stora företag (>250 anställda) totalt 20 000 kr.

Publicerad: 2015-09-17 kl. 15:52

Senast ändrad: 2019-10-07 kl. 09:54