Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Oavsett bransch krävs förändringsvilja och nytänkande för att finnas med i nästa steg mot ökad digitalisering, automation och krav på energieffektivisering och ökad hållbarhet.

Näringsdepartementets rapport Smart industri - en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige, ger sammantaget en hoppfull bild av framtidsmöjligheterna för svensk industri. Några faktorer som ligger bakom prognosen för en ökad nyindustrialisering: ökade lönekostnader i tillväxtekonomierna, betydelsen av närhet mellan produktion och FoU, närhet mellan produktion och marknad för att kunna vara följsam mot kundernas efterfrågan och för att snabbare få nya modeller i produktion. Framgångarna kommer dock inte att komma av sig själv - vi står inför en mängd utmaningar med tuff konkurrens från bland annat tillväxtekonomierna. Vårt kunskaps- och teknikförsprång kan vi inte längre ta för givet. Industri 4.0 - digitalisering, Hållbar produktion, Kunskapslyft industri och Testbädd Sverige - forskning, är de fyra fokusområden som rapporten ringar in.

Industrin och den industrinära tjänstesektorn står för en femtedel av landets BNP och för 77 procent av det samlade exportvärdet. Med de mycket goda förutsättningar som finns inom svensk industri bör den siffran snarare växa än minska - om vi håller oss i framkant och är förändringsbenägna. Läs hela rapporten här - föredömligt lättillgänglig text.

 

Publicerad: 2016-01-28 kl. 10:48

Senast ändrad: 2016-01-28 kl. 10:53