MAX IV Annas bild

Fullt med energi i projektet!

Det treåriga projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society har nu varit igång i sju månader. I senaste nyhetsbrevet förmedlar projektledningen en mycket positiv bild av olika aktiviteter som nu är igång.

De tjugo första forskarexperimenten har fått grönt ljus inom delprojektet MAX4ESSFUN (Forskarutbildningsprogrammet). Internationell Attraktionskraft har deltagit vid en materialforskningsmässa i Boston.

Regional Leverantörsbas har hållit en konferens med svenska och danska företag om möjligheterna att leverera till forskningsanläggningarna. En analys och ett antal workshops har gjorts inom Gränshinder för att klargöra problemställningar.Välkomnande av internationella talanger har genomfört flera svensk-danska events med utländska forskare och anhöriga.

I den Strategiska plattformen håller vi nu på att slutföra första avrapporteringen till Interreg-sekretariatet. Vi vill passa på att tacka för gott samarbete i denna process.

Läs hela nyhetsbrevet här

Läs mer om Cross Border Science and Society här

Publicerad: 2016-04-05 kl. 13:35

Senast ändrad: 2016-04-05 kl. 13:41