BigClåda (1)

Kommunikation, tillit, samarbete - fler mötesplatser

En fullsatt teknikworkshop gav företag, forskare och representanter från forskningsanläggningarna ISIS och Diamond Light Source (England), XFEL (Tyskland), ESS och MAX IV, tillfälle att sätta sig ner vid samma bord och diskutera framtida teknikutmaningar och samverkansmöjligheter.

Mer kommunikation som kan bygga en grund för ökat samarbete och ökad tillit - det var önskemål som lyftes fram runt de olika arbetsborden under workshopen.

Pressartiklar här: 8till5, Skånska Dagbladet

Dagen arrangerades av Industriell plattform, Sverige, och BigScience.dk, Danmark, inom det EU-finansierade projektet Cross Border Science and Society/Regional leverantörsbas.

 

Publicerad: 2016-09-29 kl. 20:19

Senast ändrad: 2016-09-29 kl. 20:48