KickiProd

Inspiration och dialog kring digitalisering

"Samtalen här har gett oss en skjuts framåt"

Kickstart digitalisering har samlat företag i olika delar av Skåne för att inspirera och dela erfarenheter kring förändringsarbete och digitaliseringslösningar. Den 29 november träffades ett gäng redan i morgonmörkret för rundvandring i Åsljunga Pallens imponerande anläggning utanför Örkelljunga.

Detta var gruppens tredje och avslutande träff, och här diskuterades flera gemensamma utmaningar. Man var överens om att det sällan finns några färdiga lösningar för en smart digitalisering. Genom Kickstart digitalisering har man fått idéer. "Samtalen har gett oss en skjuts framåt" som ett av företagen uttryckte det. Flera har fått igång en process och dragit upp strategier för framtiden.

För mer information om Kickstart och möjligheter till ytterliga stöd i ert digitaliseringsarbete inom projektet INDIGO, kontakta:
Jenny Bramell, jenny,bramell@iucsyd.se, 0709-629150 (Kickstart)
Linda Håkansson, linda.hakansson@iucsyd.se, 0761-060083 (INDIGO)

Steve Nilsson (i gul jacka nedan), kvalitets- och miljöansvarig på Åsljunga Pallen, var vår guide under besöket.


Åsljunga Pallen levererar 1,8 miljoner pallar om året och hanterar alla led - från timmersortering till leverans.


Robotar i samverkan


På träffen diskuterades smarta digitaliseringslösningar för olika funktioner i företagen - i administration och i produktion.


Fakta Kickstart:
 Kickstart Digitalisering är det största projektet inom Digitaliseringslyftet - ett av Tillväxtverkets program inom Smart industri, och drivs av Teknikföretagen. Kickstart är en enkel och effektiv startmodell där deltagande företag får hjälp att identifiera vilka möjligheter digitalisering kan skapa.

Publicerad: 2018-12-03 kl. 07:27

Senast ändrad: 2018-12-04 kl. 09:07