KickZ

Kickstart på Zenit Design

Från de stora perspektiven till smart digitalisering i företaget

 

Vårens Malmöomgång av Kickstart Digitalisering hade sin tredje och avslutande träff på Zenit Design den 27 mars. Här diskuterades allt från de stora perspektiven - vilka är de globala trenderna, hur påverkar det oss - till konkret erfarenhetsutbyte kring digitalisering i de olika deltagande företagen.

Hur jobbar ni med digitalisering på ditt företag? Vill du få hjälp med inspiration, med ny kunskap och möjlighet att prata med andra företag som står inför samma utmaning som du? 

Läs här om vår nya omgång av Kickstart Digitalisering som vi arrangerar i samverkan med MalmöLundregionens tolv kommuner. Första träffen 9 maj.

Publicerad: 2019-04-02 kl. 09:10

Senast ändrad: 2019-04-02 kl. 09:38