Kickstart

Kickstart har dragit igång

Analysera data i större utsträckning, simulera flöden, digitalisera information från affärssystemet - några områden där företagen ser vinster med ökad digitalisering.

Var vill vi börja eller fortsätta vår digitaliseringsresa? Tretton företag från olika branscher möttes för en första träff inom Kickstart - en bred satsning för att öka takten på digitalisering inom svensk industri.

Förpackningsindustri, färgtillverkning, kylarsystem, plastindustri, textilbransch - en bredd av verksamheter och olika erfarenheter gav intressanta och givande diskussioner i detta första möte av tre, där de deltagande företagen får en överblick av digitaliseringens påverkan på samhället i stort och industrin i synnerhet.

Analysera data i större utsträckning, simulera flöden, digitalisera information från affärssystemet, digitalisera arbetsinstruktioner, automatisera beräkningar, utnyttja tidigare offerter som databas - en rad områden med förbättringsmöjligheter diskuterades. Två frågor man var överens om att återkommande reflektera över: Ökar detta värdet för kunden? Ökar det värdet för oss?

Efter den tredje träffen i Kickstart ska alla ha definierat ett konkret pilotprojekt för det egna företaget. Företagen kan sedan gå vidare i arbetet med fortsatt stöd i INDIGO.

Läs mer om Kickstart här

Läs mer om INDIGO här

KONTAKT: Jenny Malmgren, projektledare för Kickstart/INDIGO på IUC Syd i Malmö, 0707-440221, jenny.malmgren@iucsyd.se

Kickstart Digitalisering genomförs av Teknikföretagen, RISE, IF Metall, Swerea IVF, IUC och SISP för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Projektet finansieras av Tillväxtverket.

Publicerad: 2017-10-27 kl. 09:04

Senast ändrad: 2017-10-27 kl. 09:59