IUC Labdemo

IUC Lab - vår spännande mötesplats på Ideon i Lund

Samarbeten med fokus på teknik, innovation och nya affärsmodeller.

Här möts stora och små företag, forskare från olika discipliner, för att diskutera industriutveckling med fokus på teknik, innovation och affärsutveckling. IUC Lab är en spännande mötesplats med en fysisk testmiljö. Se intervju med Michael Herbing från IUC Syd.

Vill du veta mer? Kontakta Michael: michael.herbing@iucsyd.se, 070- 673 20 40.

Publicerad: 2021-02-06 kl. 19:19

Senast ändrad: 2021-02-07 kl. 13:53