IUCsverige

IUC jobbar över ett brett fält för att stärka svensk industri

Det är höst 2020 och läget i svensk industri är försiktigt optimistisk.

De flesta företag har ställts inför tuffa utmaningar detta corona-år. Parallellt med nedgång i efterfrågan och produktion har det extrema läget dock drivit fram innovation och nytänkande, inte minst inom digital kommunikation. Många har också mer än tidigare insett betydelsen av omvärldsbevakning – vad är på gång, vilka trender kommer att påverka oss som svenskt industriföretag?

Inom IUC kontaktar vi våra industriföretag, analyserar behov, och diskuterar insatser för stöd och utveckling. Oberoende av om man är ett mindre eller lite större företag ligger några av kärnfrågorna ofta inom områden som strategisk kompetensutveckling och kompetensförsörjning, cirkulära affärsmodeller, produktionseffektivisering och automation/robotisering.

Läs om vad några av IUC's medarbetare över landet säger om aktuella  trender och utvecklingsbehov.

Publicerad: 2020-10-30 kl. 10:46

Senast ändrad: 2020-10-30 kl. 10:51