Gille2septpublik

Hur gör vi livsmedelskedjan mer hållbar?

Hur kan vi hjälpa konsumenter att göra bra miljöval genom bättre information om olika livsmedels klimatpåverkan? Kan vi tillsammans göra en livscykelanalys för livsmedel? Kan vi minska matsvinnet för frukt och grönt, matsvinnets ”värstinggrupp”? Under vårt andra Innovationsgille diskuterade företag och organisationer framtidsfrågor för en mer hållbar och cirkulär livsmedelskedja.

Gea Alsterberg från IT-konsultbolaget Softronic deltog i diskussionerna (ovan Gea tillsammans med kollega Johan Johansson):
Vi har kunder inom livsmedelsbranschen och för oss är det viktigt att delta i sammanhang där vi bygger kunskap för att kunna vara en trovärdig partner. Livsmedel är ett hett ämne, det berör alla. Vi vill ge våra kunder bra rådgivning med fokus på hållbarhet och effektivisering, och här får vi nya idéer som vi kan ta med oss i framtida diskussioner.

Läs mer här om IUC Syds arbete inom cirkulär ekonomi

Innovationsgillena arrangeras av IUC Syd, Packbridge och Livsmedelsakademin, med finansiellt stöd från Vinnova

Publicerad: 2019-09-03 kl. 10:36

Senast ändrad: 2019-09-03 kl. 13:53