sem22novtalvla

Var är alla industriföretag?

Industri + design: Vi behöver en arena för utbyte och gemensamt lärande

IUC Syd och Media Evolution samlade industri- och designföretag till gemensam workshop för att diskutera vad som behöver göras för att industrivärlden och designvärlden ska se varandra som den naturliga kontakten i frågor som utmanar och utvecklar bådas världar.

Den klara övervikten av designföretag under denna workshop visar att det är svårare att övertyga industrin om nyttan av att träffas.

Ny teknik skapar nya beteenden, ny kultur och nya behov. Med sina olika kompetenser kan industri- och designföretag lyfta varandra. Det gäller bara att hitta  vägar och ett fungerande forum. "Arena för utbyte och gemensamt lärande" stod det på en av de post it-lappar som samlades in under idéinsamlingen. Den och flera andra idéer kommer IUC Syd och Media Evolution att arbeta vidare med för att underlätta framtida kontakter.

Hampus Jakobsson, Techentreprenör, och Kristin Heionen, Digital strateg och konsult, gav korta inspirationsföreläsningar för att vidga våra vyer inför  workshop och idéinsamling.

Denna workshop arrangerades den 22/11 2018, med finansiering från Tillväxtverket och Region Skåne.
Kontakt på IUC Syd: Bengt Gebert, bengt.gebert@iucsyd.se

Publicerad: 2018-11-22 kl. 15:20

Senast ändrad: 2018-11-23 kl. 16:33