Industrinatten utvärderas och sprids

I Malmö har vi samlat alla engagerade i Industrinatten 2015 till gemensam utvärdering och framtidsspaning, och i Östersund genomförde man sin första Industrinatt den 19 november.

Nu har våra intryck från Industrinatten i Malmö 2015 landat och vi har samlat alla engagerade för att summera och planera framåt. Tack alla - företag och organisationer och samverkansparter - som gör detta möjligt! Kompetensförsörjning för företagen och ungdomarnas framtid är vårt gemensamma fokus i detta arbete. Diskussioner i smågrupper gav idéer för kommande år.


Vi ser att den modell som vi nu skapat för Industrinatten är bra - vi finslipar på praktiska arrangemang och logistik för att hela tiden lyfta kvaliteten för både företag och besökare.  

Några röster från företagen om nyttan med att delta i Industrinatten: "Synliggöra vår bransch", "Bra sätt att visa upp vår verksamhet",  "Unik chans att få visa vårt företag för yngre intresserade och att synas i detta sammanhang", "Vi får en inblick i skolvärlden", "Engagemanget från våra medarbetare och ett led i vårt CSR-arbete", "Ökad sammanhållning på företaget och ökad stolthet för det egna företaget", "Härligt att träffa ungdomar och ta del av deras energi och frågor".

Några röster från skolan - lärare och SYV, om nyttan med att delta i Industrinatten: "Väcka nyfikenhet och vidga elevernas perspektiv", "Bra att se att det finns många olika yrkesgrupper inom ett företag, det breddar elevernas tankar om framtiden och yrkesvalet", "Ge våra ungdomar framtidstro men också visa att det ställs krav", "Besöka företagen, att eleverna fick se hur dessa företag fungerar i verkligheten".

900 besökare och 22 besöksmål i Malmö/Lundregionen 2015 - nu planerar vi för Industrinatten 2016 - VILL NI VARA MED?
FÖRETAG: Kontakta Pia Holmerg, pia.holmberg@iucsyd.se, 0727-391252
SKOLOR: Kontakta Ingela Bogren, ingela.bogren@iucsyd.se, 0733-595475

Se mer på www.industrinatten.se och titta på årets Industrinattsfilm (OBS lösenord Pia): https://vimeo.com/146023153

 

Industrinatten i Östersund

Industrinatten sprider sig! Vårt IUC-bolag uppe i Östersund, IUC Z-Group, arrangerade sin Industrinatt den 19 november. Vi var där och delade entusiasmen bland deltagande företag och besökande elever. I Östersund strömmade 400 besökare in i den charmiga gamla Excersishallen i centrala Östersund, där företagen var beredda i sina montrar. 400 besökare, 300 på bussbesök och 30 deltagande företag/organisationer - vi lyfter på hatten för en väl genomförd Industrinatt uppe i norr! 

 

Publicerad: 2015-11-24 kl. 08:54

Senast ändrad: 2015-11-24 kl. 13:01