Ifikanyhet

Industrifika!

Årets första Industrifika gav insikter i hur genomtänkta dataanalyser kan ge vägledning för strategiska beslut.


Vårt nya medlemsforum Industrifika ger dig tillfälle att lyssna på experter och diskutera trender inom industrin. Den 4 mars gav Magnus Johansson från Lunds universitet ett snabbt svep över ett stort område, Competitie intelligence.

I korthet handlar det om datainsamling och analys av strategisk information som kan användas i beslutsprocesser. Datakällorna kan vara allt från offentliga dokument, kunder, sociala medier, industrirapporter, till konkurrenter. Magnus Johansson: "Jobbar man målmedvetet med insamling av relevanta data och gör vettiga analyser, kommer man att få ett bättre underlag för framtida beslut."

Ökad beredskap för förändringar
Magnus Johansson tryckte också på betydelsen av att utmana invanda processer, kanske just etablerade sätt att samla in och analysera data, och att vara öppen för att ta till sig förändringar. Genom att skissa upp ”otänkbara scenarier” kan man öppna upp för nya intryck och ny förståelse i organisationen.

Välkommen den 8 april!
Vi tackar Magnus för givande reflektioner kring Competitive intelligence och välkomnar alla våra medlemmar till nästa Industrifika, den 8 april. Håll utkik för mer information som snart kommer i vår kalender, och hör gärna av dig med synpunker om spännande frågor att ta upp på kommande träffar.

Publicerad: 2021-03-05 kl. 14:11

Senast ändrad: 2021-03-05 kl. 15:12