BigSHamburg

Desy och European XFEL i Hamburg träffade svenska och danska Big Science-leverantörer

Big Science Sweden och Big Science Denmark arrangerade 11 april ett studiebesök till forskningsanläggningarna Desy och European XFEL utanför Hamburg. Här fick svenska och danska företag värdefull information om anläggningarnas kommande projekt och upphandlingar och de fick också tillfälle att knyta kontakter med nyckelpersoner för upphandlingar. 

Företagen presenterade sina unika kompetenser och resurser för anläggningarnas representanter.

Besöken avslutades med rundvandringar, där vi med egna ögon fick se dessa gigantiska och väldigt imponerande anläggningar. Vi fick inblick i den forskning och utveckling som bedrivs av de närmare 5000 forskare och studenter som dagligen är verksamma vid anläggningarna.

Läs mer om Big Science Sweden här

Publicerad: 2018-04-13 kl. 09:29

Senast ändrad: 2018-04-13 kl. 10:29