Nytt projekt: Hållbar Konkurrenskraft Skåne

Under de kommande tre åren kommer 55 skånska företag få möjlighet att delta i olika typer av utvecklingsaktiviteter med Lean som grund. Projektet medfinansieras av ERUF - de regionala strukturfonderna.

Som deltagande företag kommer ni att få insikt, motivation och stöd i att påbörja eller vidareutveckla ett systematiskt förbättringsarbete för att stärka er konkurrenskraft när det gäller kvalitet, leveransförmåga, kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Mycket välkommen som deltagare i projektet!

Kontakta Jenny Bramell för mer information och frågor: Telefon 0709-629150 e-post: jenny.bramell@iuc-skane.se 

Läs informationsblad här

Publicerad: 2015-09-17 kl. 12:57

Senast ändrad: 2019-10-07 kl. 09:54