21aprilA

Givande idéutbyte kring rekrytering

Nuläge och framtid på digital träff inom Smart Industrikompetens 2.0

I vårt projekt Smart Industrikompetens 2.0 bjuder vi in deltagande företag till olika aktiviteter, bland annat till nätverksträffar kring ARUBA-modellen, med diskussioner kring hur man kan jobba strategiskt för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal.

Till dagens digitala träff, under ledning av coachen Susanne Brannebo, kopplade sju företag upp sig och pratade om läget just nu, men kanske framför allt om framtiden – vad har man för långsiktig strategisk planering?

Ett av företagen såg en framtida fördel av att inte ha behövt montera ner verksamheten under nuvarande kris, som många företag ute i Europa har tvingats att göra. Susanne Brannebo:

”En del företag som inte drabbas av nedgång i produktionen kan se fram emot konkurrensfördelar när vi kommer tillbaka till ett mer normalt läge. Nu gäller det för alla företag att ha en bra omvärldsbevakning, och en plan för framtida rekryteringar. Det är självklart en fördel att ha en egen, anställd rekryterare som kan verksamheten och företagets värderingar. Men i det här projektet jobbar vi med små och medelstora företag där det inte är ekonomiskt försvarbart med en anställd rekryterare.

Ett av de deltagande företagen delade med sig av sin smarta strategi. De arbetar med en extern rekryterare som efter flera uppdrag lärt känna dem, och som nu har bra kunskap om företagets värderingar och behov. Det var ett uppskattat exempel på hur man kan jobba proaktivt och snabbt kunna sätta igång ett rekryteringsarbete med hög kvalitet.”

Vill du veta mer om Smart Industrikompetens 2.0? Läs här eller kontakta Richard Greyling, richard.greyling@iucsyd.se

Projektet Smart Industrikompetens 2.0 är starkt subventionerat med EU-medel från Europeiska socialfonden.

Publicerad: 2020-04-21 kl. 17:19

Senast ändrad: 2020-04-22 kl. 14:18