Framtidens material

Framtidens material - ”Skåne är den mest spännande platsen att vara på”

Vad händer inom materialforskningen just nu? Vilka nya material kommer vi att kunna se i närtid? Vad driver utvecklingen?

Till Lund kom forskare, entreprenörer, organisationer, stora och små företag, till seminarium den 15 februari, för att förmedla kunskap och lyssna på varandra kring frågorna om framtidens material. Forskningsinstitutet Swerea presenterade en spännande framtidsrapport. Miljön, sjukvården, industrin – materialforskningen öppnar möjligheter för stora kliv framåt inom en rad avgörande områden. Krävande kunder är en av de viktiga drivkrafterna bakom många innovationer, konstaterade Elis Carlström från Swerea, som presenterade framtidsrapporten.

Lund med ESS, MAX IV och universitetets nanoforskning i världsklass, är en naturlig träffpunkt. ”Inom materialforskning är Skåne den mest spännande platsen att vara på” kommenterade Olof Sandberg, chefsstrateg på RISE (Research Institutes of Sweden), som besökte seminariet. 


Anna Hall från IUC Syd, som tillsammans med Swerea arrangerade seminariet, samtalar med Olof Sandberg, RISE.

Swerea, IUC Syd/Industriell plattform, Material Business Center, Linxs (Lund Institute of Neutron and X-ray Science), Region Skåne – många engagerar sig i materialforskningen och mycket görs för att öka möjligheten att dra både allmännyttig och kommersiell nytta av forskningen. Olof Sandberg: ”Vad alla aktörer behöver bli bättre på, är att göra saker tillsammans. Vi berättar redan vad vi gör, men måste bli bättre på att samverka. Det gäller att vara ödmjuk och att lyssna”.

Vad händer inom materialforskningen just nu? Vilka nya material kommer vi att kunna se i närtid? Det var några frågor som seminariebesökarna var nyfikna på. Johan Lundgren, creative director på Zenit Design: ”Vi behöver hålla oss à jour med vad som händer, vilka nya material som är på gång. Vi hjälper våra kunder att realisera sina produkter och tjänster genom design och konstruktion, och för flera av våra kunder är materialforskning viktig – och det är den självklart för oss också”.


Peter Blomqvist, PeBlom AB, Frida Tibblin Citron, IUC Syd, och Johan Lundgren, Zenit Design, pratar framtidens material.

Smarta Material är ett av Region Skånes strategiska innovationsområden. En av de viktigaste utmaningarna inom Smarta material är att ta tillvara den globala tillväxtpotentialen som skapas genom ESS och MAX IV.

Likt flera av dagens talare underströk Daniel Kronmann, programansvarig för Smarta material inom Region Skåne, vikten av dialog och samverkan. Runt ESS och MAX IV skapas ett ekosystem, med Science Village som en fysisk manifestation för möjligheter till idéutbyte, närhet, öppenhet och kontakter. Pilotproduktionsanläggningar, tillgänglighet till ny forskning, kapital – med olika stöd och insatser ska regionens företag få ökade möjligheter att skapa affärer här, och inte ”försvinna till Kalifornien”.


Daniel Kronmann, Region Skåne, Martin Stankovski, Linxs och Anna Hall, IUC Syd.

Klicka upp en kort sammanfattning av Swereas rapport Framtiden material här!

Kommande aktiviteter inom området att hålla reda på:

1 mars – Workshop, ESS behöver leverantörer. Lund, 9.30 – 16.
3 mars – Framtidsseminarium kring ESS, MAX IV och Science Village. Lund 13 – 16.

Kontakta Anna Hall, anna.hall@iucsyd.se, 0725-544865, eller Mats Larsson, mats.larsson@iucsyd.se, 0733-552411, för mer information.

Se också under vårt Kalendarium

 

 

Publicerad: 2017-02-16 kl. 14:52

Senast ändrad: 2017-02-16 kl. 15:39