Framtidens industri - vart är vi på väg och vill vi dit?

Samverkan är nödvändig för att få fram industriellt fungerande forskningsresultat

Tre globala drivkrafter skapar nya förutsättningar för industrin:

  • Teknikrevolutionen - robotisering, kunskapsautomation, sakernas internet
  • Utvecklingsrevolutionen - förskjuter världens ekonomiska och innovativa mittpunkt mot nya, snabbväxande ekonomier
  • Tankerevolutionen - information, idéer och tankar blir de nya råvarorna, tänkande den nya produktionen och och koncept de nya produkterna

Göran Carlsson, VD på Swerea AB och Mats Lundin,VD på Swerea IVF, drog upp några framtidsperspektiv på vårt frukostmöte Framtidens industri - vart är vi på väg, och varför? 

Vilka utmaningar står svensk industri inför? För att göra forskning tillgänglig och "företagsnyttig" krävs samverkan och kommunikation. Denna morgon fick vi ett svep över olika forskningsområden som kommer att ha direkt påverkan på industrin. Energi/hållbarhetsfrågan driver t ex på utvecklingen inom skogsindustrin som nu arbetar med avancerade textilfibrer. Smarta textilmaterial kan ge oss tröjor som värmer oss när vi fryser, och kyler oss när vi är för varma. 3D-printing går från något exklusivt till ett självklart alternativ för smart produktion - redan idag är 90 % av alla delar i en hörapparat 3D-printade.  Konkurrens och krav på effektivisering driver på automationsgraden. Vad ska alla göra som inte längre kommer att behövas i produktionen? Vilka är de framtida jobben? Mats Lundin påminde om att detta är ett utvecklingssprång som vi sett även bakåt i tiden. Det kommer att uppstå branscher som vi inte ens vet om idag.

Bristande teknikintresse, kompetensbrist och låg innovationsgrad är några av hoten för svensk industri. Men möjligheterna är många; vi är duktiga på miljö och hållbarhet, vi har en icke-hierarkisk kultur, vi har internationell kompetens och vi har hög kreativitet och anpassningsförmåga.

Ingen har svar på alla framtidsfrågor, men att hålla sig orienterad om ny forskning och ny teknik och vara beredd på förändringar som kommer att påverka den bransch man är verksam i, är ett smart sätt att ligga i framkant och vara förberedd.

Välkommen till kommande frukostmöten och seminarier där diskussionen fortsätter!

 

 

Publicerad: 2015-11-26 kl. 13:21

Senast ändrad: 2015-11-26 kl. 15:02