blue-abstract-glass-balls.jpg

Nätverkstan igång med första träffen för Teamledare

Diskussioner och erfarenhetsutbyte på temat Förbättringsarbete

Dagens föreläsare Annette Wendin listar gruppens förslag på "Vad innebär ett förbättringsarbete?"

Nätverkstan - vår nya utökade modell för funktionsnätverk, startade 14 mars med första träffen för Teamledarnätverket. Under ledning av Annette Wendin diskuterades verktyg och strategier för ett framgångsrikt förbättringsarbete.

Flera deltagare hade gemensamma upplevelser av otillräcklig planering och förankring, panikåtgärder, bristande uppföljning. I nätverket vill man få inspiration och nya idéer, ta hjälp av andras erfarenheter och diskutera olika sätt att bli bättre, jobba smartare, mer långsiktigt och hållbart.

 


Pierre af Klintberg från JAPE, Sanela Mustafi från Alfdex och Erol Gasi från Sydmeko pratar om vilka utmaningar som är aktuella i respektive företag just nu.

 


Tara Kure från Alfdex och Fredrik Telhag från Protega jobbar båda i företag som expanderar. Målet är att jobba ännu bättre med struktur, planering och ordning och reda.

LÄS MER OM VÅRA NÄTVERK HÄR

 

 

 

 

Publicerad: 2019-03-14 kl. 16:19

Senast ändrad: 2019-03-18 kl. 10:19