FardplInd600

Färdplan för svensk industri

Ny analys från RISE: Svensk industri behöver kontinuerlig digitalisering, materialomställning, innovations- och transformationsförmåga samt kompetensförsörjning.

Forskningsinstitutet RISE har med hjälp av bland annat workshops och intervjuer tagit fram en framtidsspaning för svensk industri, Färdplan - Teknik, material och förmågor för hållbar industriell konkurrenskraft.

Man har ställt sig frågan vad industrin behöver, i nuläget och 15 år framåt. Svaret handlar i stor utsträckning om mer digital teknik, nya material, och ökad förmåga att göra något av detta. Därtill krävs även en kompetensstrategi.

RISE ha genomfört analysen med finansiering och stöd från Teknikföretagen och Vinnova.

Läs hela rapporten här

Läs en sammanfattande broschyr här

Klicka upp lanseringsevent  den 6 maj här: "Industrins färdplan för stärkt konkurrenskraft i ett hållbart samhälle". Medverkar gör bland andra näringsminister Ibrahim Baylan, Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen, Darja Isaksson, gd Vinnova och Pia Sandvik, vd RISE. Delar av projektgruppen presenterar Färdplanen och dess spaningar: Stig Larsson, Susanna Winzenburg och Adam Edström, RISE.

 

Publicerad: 2020-05-10 kl. 17:24

Senast ändrad: 2020-05-10 kl. 19:34