ElMbil

E-mobilitet - varför går det inte snabbare?

Utvecklingen befinner sig fortfarande på ett tidigt stadium.

Varför går det inte snabbare? Ökad e-mobilitet kräver många insatser

På vår virtuella morgonträff den 13 maj, Fireside chat om e-mobilitet, kretsade deltagarnas frågor bland annat kring varför inte utvecklingen mot ökad e-mobilitet går snabbare. Mats Larsson, morgonens sakkunnige som skrivit en rad böcker i ämnet, förklarade att omställningen är en komplex fråga. Mats:

- Utvecklingen befinner sig fortfarande på ett tidigt stadium. Hittills har fokus varit på fordonsutvecklingen, men andra aspekter blir mer tydliga efter hand. Det krävs ett omfattande analysarbete och många aktörer behöver engagera sig. Utvecklingen av elnätet måste sätta fart, liksom lösningar för kommunikation, laddinfrastruktur och betalningssystem.

En deltagare frågade om utvecklingen kommer att snabbas på av delningsekonomi och självkörande bilar. Mats menade att det inte ser ut så. Detta handlar om beteenden och om teknik som tar lång tid att förändra respektive förverkliga. Mats pekade också på att det fortfarande inte finns så stor kunskap om olika aspekter av e-mobilitet, till exempel bland politiker, elnätsoperatörer och andra som behöver vara med och fatta beslut, göra investeringar etc.

Varför är det angeläget med en omställning mot ökad e-mobilitet? Mats:

- Det är sedan länge uppenbart att vi måste minska koldioxidutsläppen. EU ska vara CO2-neutralt 2050. Och vi måste bygga upp ett transportsystem som inte är beroende av fossila bränslen, bland annat med tanke på en förväntad minskad oljeproduktion.

Är du intresserad av frågor kring energiomställning och e-mobilitet? Kontakta Mats Larsson, IUC Syd: mats.larsson@iucsyd.se0733-552411

Fireside chat om e-mobilitet arrangerades inom ramen för projektet CAR – läs mer här

Publicerad: 2020-05-15 kl. 14:11

Senast ändrad: 2020-05-15 kl. 14:30