Kri30jan

Dialog behövs för att säkra företagens kompetensförsörjning

I slutet av januari arrangerade Kristianstad kommun en träff för att belysa företagens kanske viktigaste framtidsutmaning: Att säkra en strategisk kompetensförsörjningen som stärker företagens konkurrenskraft.

Dialog för rätt insatser
Varför har kompetensförsörjning länge varit en komplicerad fråga? I Kristianstad blev det tydligt att det krävs en bättre dialog mellan företagen och alla aktörer som ”levererar kompetens” – utbildningsanordnare, kommuner, organisationer som arbetar med stöd för företagsutveckling etc. Företagen behöver bli bättre på att precisera och kommunicera sina behov, så att utbildnings- och stödsystemet kan erbjuda rätt insatser.

Mind the Gap identifierar kompetensbehov
Joakim Thureson (på bild ovan) presenterade IUC Syds insatser inom kompetensförsörjning, bland annat Mind the Gap, ett projekt där man identifierar framtida kompetensbehov både vad gäller utbildning av befintlig personal, och rekrytering av ny. Inom Mind the Gap har IUC Syd och Almi tagit fram ett underlag för workshops med företag. Tanken är att företagen ska definiera strategiska affärsmål kopplat till framtida kompetensbehov. Joakim Thureson:

- Vi ser detta som ett av flera bra verktyg för att identifiera företagens behov. Det är också tydligt att det behövs kanaler för informationsutbyte och dialog, som dagen i Kristianstad. Det blev mycket intressanta diskussioner, inte minst därför att representanter från företag, kommuner, organisationer och kompetensleverantörer samtidigt fanns på plats. Genom den här typen av möten får alla en bättre förståelse för var kunskapen finns, vilken information som behöver förmedlas och vilka kontakter som bör etableras.

KONTAKT: Joakim Thureson, joakim.thureson@iucsyd.se

IUC Syds aktuella insatser inom kompetensförsörjning:

AMK – Arbetsmarknadskunskap, läs mer här
Mind The Gapläs mer här
PRIS, Prao i Skåne. Mer information: annhild.mansson@iucsyd.se
Medlemserbjudande. Mer information: christine.harde@iucsyd.se
Kompetensrådet. Mer information: annhild.mansson@iucsyd.se

Publicerad: 2020-02-09 kl. 17:05

Senast ändrad: 2020-02-09 kl. 18:19