Cirkulär

Cirkulär väg till smart och hållbart företagande

Hur gör företag som ställer om till en mer cirkulär produktion? I ett pågående affärsutvecklingsprojekt har vi analyserat denna process i ett antal företag. Utveckling av ny teknik, minskad energianvändning, renovering/återproduktion, och cirkulära material är exempel på strategier i de olika företagen. 

Mats Larsson, senior affärsutvecklare på IUC Syd: Målet är att utveckla metoder för att företag i traditionella branscher, som verkstadsindustri, ska kunna ställa om i stor skala till cirkularitet. Om världens industri ska bli cirkulär räcker det inte att genomföra småskaliga pilotprojekt där enstaka verksamheter ställer om en liten del av verksamheten till cirkulära flöden, utan stora delar av branscher som idag bygger på linjär logik måste bli cirkulära. 

Hur kan du öka konkurrenskraften i ditt företag med ökat cirkulärt tänkande?

Kontakta Mats Larsson, mats.larsson@iucsyd.se och läs mer om IUC Syds insatser inom cirkulär ekonomi här.

Publicerad: 2019-08-15 kl. 08:18

Senast ändrad: 2019-08-15 kl. 08:28