CirkularEkonomi

Cirkulär ekonomi – nytt uppdrag ska hitta modeller

Vilka affärsmodeller används inom cirkulär ekonomi? Att göra nya produkter av gamla, uttjänta produkter kostar pengar – hur kan affärsidén se ut?

IUC Syd har fått i uppdrag av Region Skåne att kartlägga affärsmodeller för cirkulär ekonomi och identifiera modeller som kan användas brett och ligga till grund för expansion.
”En sådan modell kommer att handla om att effektivisera flöden, och att skapa en marknad som grundar sig på återanvändning och resurseffektivitet”, säger Mats Larsson som arbetar med uppdraget. Målet är en spridning av effektiva modeller och fler företag som använder sig av cirkulärt tänkande.

Kontakt: Mats Larsson, 0733-55 24 11, mats.larsson@iucsyd.se

Publicerad: 2016-12-20 kl. 09:39

Senast ändrad: 2016-12-20 kl. 09:55