KopparStor

Leverans av 99.99 % ren koppar för prototyptillverkning

CATE-Pro: I ett första steg för prototyptillverkning av kopparkomponenter har nu en första materialleverans av koppar inkommit, som ska ut till tillverkningsföretag för bearbetning. Material och verktyg har skickats ut till första företaget som inleder prototyptillverkningen.

Projektet CATE-PRO vänder sig till företag med intresse att öka sin kompetens för att kunna leverera avancerad utrustning till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Nu söker projektet fler intresserade företag för prototyptillverkning av kopparkomponenter. Kontaktperson Mike Olsson, mike.olsson@iprod.lth.se

I ett senare skede kommer även andra material att inkluderas i projektet. Ett ramavtal för Lunds universitet blir snart klart, uppskattningsvis under mars månad.

Läs mer om CATE-Pro

 

Publicerad: 2017-02-23 kl. 09:15

Senast ändrad: 2017-02-23 kl. 09:43