CAR

Hur kan vi driva på utvecklingen av elfordonssystem?

Stort intresse och många framtidsfrågor att diskutera under träff i projektet CAR


Mats Larsson, projektledare för CAR, ger en bild över några aktuella makrotrender.

Transporter står för merparten av den globala oljeanvändningen. Projektet CAR (Creating Automative Renewal) bygger nu upp ett nätverk av organisationer och företag som vill driva på utvecklingen av  konkurrenskraftiga elfordonssystem.

Vid projektträffen i Malmö den 31 oktober diskuterade deltagarna allt från de stora globala makrotrenderna, till tekniska detaljer kring nytt system för batteriladdning i glesbygd.

Det är tydligt att energifrågor, framtida transporter och utvecklingen inom elbilsmarknaden är högt uppe på dagordningen. På seminariet diskuterade deltagare från företag, från forskningsinstitut, miljöorganisationer och från regionen, tre huvudfrågor: Vilka är konsekvenserna av en minskad oljetillgång? Vilka möjligheter öppnas för företag vid ökad tillväxt av elfordon? Vilka konsekvenser för Sverige och vissa regioner får en kommande minskad efterfrågan på bensin- och dieselbilar?

Diskussionerna kommer att fortsätta på kommande träffar inom CAR. Nästa aktivitet är en heldag på forskningsinstitutet RISE i Borås.

Klicka här för mer information om projektet CAR, eller kontakta Mats Larsson, mats.larsson@iucsyd.se, 0733-552411.

CAR är ett projekt inom EU:s South Baltic Interregprogram som löper under 2018-2020. I projektet utvecklar vi elfordonssystem med tillväxtpotential.

 

Publicerad: 2018-11-01 kl. 09:52

Senast ändrad: 2019-10-07 kl. 09:54