BigSc

Big Science Sweden - nu går startskottet

Big Science Sweden bygger Sveriges resurser för att utveckla och leverera teknik till forskningsanläggningar i Europa och ute i världen.

Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket satsar 30 miljoner under tre år på Big Science Sweden, en funktion som ska hjälpa svenska företag att ta hem beställningar från stora internationella forskningsanläggningar.

Internationella forskningsanläggningar som ESS, MAX IV, CERN, ESO och ITER utgör en global mångmiljardmarknad. Förutom stora affärsmöjligheter kan företag som levererar till anläggningarna delta i samarbeten som främjar högteknologisk utveckling inom en rad områden.

Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket satsar nu på Big Science Sweden, som ska utgöra Sveriges officiella ILO-sekretariat (Industrial Liaison Office), för att hjälpa svenska företag att ta hem beställningar från forskningsanläggningarna. Satsningen är på 30 miljoner kronor under tre år, med avsikt att fortsätta finansieringen under ytterligare sex år.

Big Science Sweden kommer att knyta ihop Sveriges samlade kompetens inom Big Science. Det nationella programkontoret byggs nu upp i Lund, i närheten av ESS och MAX IV som därmed kan stärka sina kontakter med det leverantörsnätverk som Big Science Sweden erbjuder. Förutom i Lund, öppnas kontor i Luleå, Uppsala och Göteborg.

Verksamheten ska drivas av ett konsortium som består av IUC Syd, Teknikföretagen, Region Skåne, RISE, Chalmers tekniska högskola, Uppsala universitet och Lunds universitet.

- Sverige investerar betydande belopp i dessa forskningsanläggningar, men svenska företag är underrepresenterade när det gäller att dra nytta av möjligheterna till affärer och teknikutveckling. Genom denna satsning ger vi fler företag chansen, säger Natasa Pahlm, Industrial Liaison Officer och ansvarig för initiativet på Vinnova.

- Vi ska bygga vidare på erfarenheterna från Industriell plattform i Skåne där vi engagerade företag i uppbyggnaden av ESS och MAX IV. Med Teknikföretagens, RISE’ och IUCs nätverk i Sverige, och lärosätens nätverk på forskningsanläggningarna, har vi bra möjligheter att ta hem högteknologiska projekt och affärer med forskningsanläggningar i hela världen, säger Anna Hall, programchef för Big Science Sweden.

-  Forskare vid svenska lärosäten är djupt engagerade i konstruktion och utveckling av en rad nationella och internationella forskningsanläggningar. Genom Big Science Sweden kompletteras deras expertis och möjligheterna till starkare samverkan mellan industri och forskning ökar, säger Sven Stafström, generaldirektör på Vetenskapsrådet.

-ESS skapar möjligheter för företag i hela Sverige till nya affärer, ökad innovationskraft samt ett stärkt varumärke. Genom samarbetet mellan akademi, forskningsinstitut och näringsliv i Big Science Sweden kan vi stärka de svenska företagens konkurrenskraft till att vinna fler affärer från stora internationella forskningsanläggningar, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket.

Se mer på www.bigsciencesweden.se

Läs broschyr här

För mer information:

Natasa Pahlm, Industrial Liaison Officer, Vinnova, 08-473 31 95, natasa.pahlm@vinnova.se

Anna Hall, Programchef Big Science Sweden, vVD IUC Syd, 0725-54 48 65, anna.hall@iucsyd.se

Björn Halleröd, huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer,  Vetenskapsrådet, 08- 546 44 016, bjorn.hallerod@vr.se

Satu Norsten Manninen, programkoordinator Tillväxtverket 08-681 66 38

satu.Norsten.manninen@tillvaxtverket.se 

Publicerad: 2017-11-23 kl. 15:45

Senast ändrad: 2017-11-23 kl. 17:06