AI29aug (1)

Big Science Sweden levererar!

Fullsatt på AI-konferens med workshop i Lund

Nu märks det att Big Science Sweden lyckats nå ut med sitt budskap: Fler affärer med stora forskningsanläggningar, som ESS och Cern, till svenska företag!  När Big Science Sweden bjuder in till konferens strömmar företagen till för att få träffa forskare, representanter från svenska och utländska big science-anläggningar, personer från universitet och forskningsinstitut.

På gårdagens konferens och workshop på ett fullsatt AF i Lund gavs inblickar i hur ny teknik – Artificiell intelligens - kan öka produktiviteten i framtida produktionssystem. Ny kunskap och direktkontakt med forskningsanläggningarna – det är några av alla de tjänster Big Science Sweden kan ge dig som vill bli leverantör.


Natasa Pahlm, Vinnova och Leif Eriksson, Vetenskapsrådet, följer Big Science Swedens verksamhet med stort intresse.Vinnova och Vetenskapsrådet är tillsammans med Tillväxtverket finansiärer av Big Science Sweden. Till höger Anna Hall, Programchef.

För mer information, kontakta Anna Hall, anna.hall@bigsciencesweden.se, 0725-544865

LÄS MER PÅ WWW.BIGSCIENCESWEDEN.SE

Publicerad: 2018-08-30 kl. 10:17

Senast ändrad: 2018-08-31 kl. 08:29