BissConf

Här skapas Big Science-kontakter som stärker svensk industri

Under två dagar i Lund har drygt 200 deltagare från svensk högteknologisk industri, från akademin och från europeiska forskningsanläggningar, träffats och diskuterat framtida samarbeten.

Marknaden runt internationella storskaliga forskningsanläggningar kallas vanligen Big Science och för första gången i Sverige samlades ett antal europeiska forskningsanläggningar, svenska universitet och institut, och svenska högteknologiska företag, till en gemensam konferens 26-27/11, Big Science Sweden Conference 2019.

Konferensen var riggad för att ge stöd till uppmaningen Join us in driving Big Science technology. Med starkt fokus på kunskapsutbyte och fördjupade kontakter, var de två dagarna fullmatade med workshops kring olika teknikutmaningar, och under första dagen genomfördes 400 1-to-1-möten (bild ovan), förplanerade för största möjliga utbyte.

Svenska och europeiska forskningsanläggningar har framöver stora invetseringbehov - det rör sig om affärer på ca 38 miljarder euro fram till år 2024. Sverige har många duktiga företag med den spetskompetens som behövs för att kvalificera sig som leverantörer av material, utrustning och tjänster till anläggningarna.

Nedan: Anna Hall, Director på Big Science Sweden, inledningstalade tillsammans med Ian McNulty, General Director på MAX IVKevin Jones, Technical Director på European Spallation SourceUlrika Geeraedts, Director of Regional Development på Region SkåneSylvia Schwaag Serger, Deputy Vice-Chancellor på Lund University, och Joakim Appelquist, Deputy Director General på Vinnova.

Arrangör: Big Science Sweden, Sveriges officiella Industry Liaison Organisation, med uppgift att skapa förutsättningar för svenska företag att leverera utrustning, material och tjänster till Big Science-anläggningar. Big Science Sweden finansieras av  VinnovaVetenskapsrådet och Tillväxtverket.

Läs mer om Big Science Sweden här.

Publicerad: 2019-11-28 kl. 12:03

Senast ändrad: 2019-11-28 kl. 14:44