RobotlyftMattias

Azelio skapar smart lagring av grön energi

Företag med ny, spännande teknik deltar i Robotlyftet

Robotlyftet fortsätter att stötta företag över hela landet, för att stimulera tillväxt och innovation, med genomtänkta satsningar på ökad automation och robotisering.


Projektgrupp på Azelio, fr v: Ulrika Olsson, Mats Eriksson, Bengt Svensson, Göran Aronsson, Tommy Lundin

Azelio, med huvudkontor i Göteborg, är ett spännande teknikföretag som utvecklat en unik metod för att distribuera och lagra grön energi. Tekniken bygger på en stirlingmotor och ett värmelager. En av många fördelar är att ensligt belägna platser med osäker strömförsörjning kan få tillgång till grön el. Nu jobbar företaget för fullt med både konstruktion och produktionsplanering. Tommy Lundin, processingenjör på Azelio:

”Vi är i en uppstartsfas och bygger ett företag från grunden. Nu jobbar vi både med konstruktion och med förberedelser för produktion. Vi sätter upp en provanläggning här i Sverige, men vår marknad kommer sedan att vara global. I samband med att vi började bygga upp provanläggningen tog vi kontakt med Robotlyftet för vägledning. Vi jobbade tillsammans igenom en förutsättningsstudie.”

Bra att kunna testa grundligt innan beslut om köp
I en förutsättningsstudie går man igenom företaget, ser till helheten, till affärsmodell, produktionsflöden, saker som ska sättas på plats innan man går in på konkreta behov och investeringar. Tommy Lundin:

”Förutsättningsstudien var väl investerad tid för att grundligt tänka igenom våra behov, bland annat när det gäller automation och inköp av robotar. Vi kom fram till en bra lösning där vi till en början hyr robotar för att testa och utvärdera. Det känns bra att vi kan testa grundligt innan vi behöver ta beslut om köp.”

LÄS HELA ARTIKELN HÄR

 

 

 

 

Publicerad: 2020-09-29 kl. 13:17

Senast ändrad: 2020-09-29 kl. 13:42