Landskrona

Automation Expo

Nya, flexibla automationslösningar på välbesökt seminarium och expo

En ny satsning - PILAR - ska öka företagens möjligheter att strategiskt välja väg i den snabba utvecklingen av automatisering och robotisering. I Landskrona presenterades projektet som bland annat kommer att ge deltagande företag skräddarsydd handledning på distans och på plats ute i företaget.

PILAR, Pilotprojekt Automationsutmaningen i Robotlyftet, är ett samarbete mellan IUC Sverige, Robotdalen, SWEREA IVF och Automation Region. Det är en satsning inom Robotlyftet, ett uppdrag från Regeringen till Tillväxtverket.

Kontakt på IUC Syd: Camilla Dahlin, camilla.dahlin@iucsyd.se

Så här sa några av deltagarna på det introducerande seminariet i Landskrona:

    

- Alltid intressant att få själva syftet med projektet presenterat på ett enkelt och överblickbart sätt. Många fler företag borde tagit chansen att komma hit och få denna utmärkta information. Anders Emond från Kronosept (till vänster)

Dagen har varit fantastiskt bra och jättespännande. Vi har gjort förutsättningsstudien, vi är ett typiskt mellanstort företag som inte riktigt vet hur vi ska ta oss vidare. Det är så bra att få alla parter samlade och möjlighet att ställa frågor. Få koll på vem man kan kontakta för framtida frågor. Pernilla Hagerman från Clemondo (i mitten)

Nätverkandet här är kanonbra. Stort värde att träffa leverantörer och experter på samma dag. Det är lite svårt att övertyga en del personal att automatisering inte är till för att rationalisera bort dem, utan en effektiviseringshjälp som kan få bort tunga och repetitiva moment, så hjälp behövs på många sätt. Stefan Christensson från Tego AB (till höger) 

Publicerad: 2018-09-26 kl. 13:29

Senast ändrad: 2018-09-26 kl. 20:27