Affärsutvecklingscheckar för internationalisering

Nu kan skånska småföretag söka upp till 250 000 kronor för att förbereda och genomföra satsningar på nya marknader utanför Sverige.

 

Affärsutvecklingscheckarna kan sökas av företag med 2-49 anställda och minst 3 miljoner kronor i omsättning, inom alla branscher. Av de nästan 10 miljoner kronorna är 2 miljoner kronor öronmärkta för företag inom miljö och miljöteknik.

Tillväxtverket är nationell samordnare och förvaltare av medlen för programmet. I Skåne är Region Skåne projektägare och beslut om vilka som ska få stöd fattas av ett partnerskap bestående av Region Skåne, Almi Företagspartner AB, Exportkreditnämnden, Business Sweden och Invest in Skåne/Enterprise Europe Network.

Ansökningar mottages till dess att pengarna är slut.

Mer information och intresseanmälan här.

FAKTA: Affärsutvecklingscheckar för internationalisering

Programmet Affärsutvecklingscheckar för internationalisering syftar till att främja affärsmöjligheter och stärka konkurrenskraften hos företag genom att förbättra förutsättningarna för att nå nya, internationella marknader med färdigutvecklade produkter (varor och/eller tjänster).

 

 

Publicerad: 2015-10-27 kl. 10:29

Senast ändrad: 2019-10-07 kl. 09:54