chain.jpg

Zacco

Zacco är ett modernt konsultdrivet företag med ett 360° perspektiv på immateriella rättigheter (IP) som hanterar allt från inlämning av patentansökningar, registrering av varumärken och designskydd, till tvistlösning, informationssäkerhet och portföljhantering.

Zaccos vision är att säkra och skydda kunders innovationsprocesser och immateriella tillgångar.

 

www.zacco.com