chain.jpg

Zacco

Zacco är ett ledande konsultföretag inom immaterialrätt med 24 kontor i Danmark, Tyskland, Norge och Sverige. Vi erbjuder alla typer av immaterialrättstjänster, inklusive utarbetande av immaterialrättsstrategier, inlämnande av ansökningar, rådgivning kring och utarbetande av licensavtal, åtal och andra typer av konfliktlösning samt portföljförvaltningstjänster.

Zacco har placerat sig i topp i flera internationella rankings, däribland i den årliga världsomspännande undersökningen World IP Survey som arrangeras av tidskriften Managing Intellectual Property.

 

 

www.zacco.com