chain.jpg

Yara

Yara arbetar bland annat med växtnäring för bättre skördar, teknisk ammoniumnitrat till civila sprängämnen, foderfosfater, rening av kväveoxider från industrin, biologisk behandling av avloppsvatten och betongtillsatsmedel.

 

 

www.yara.se