chain.jpg

VK Mekaniska AB

VK Mekaniska AB i Staffanstorp utför skärande bearbetning i högsta kvalitet och precision med CNC-styrda svarvar och fleroperationsmaskiner. I över tre decennier har företaget levererat detaljer som ett renodlat underleverantörsföretag till industrin.

 

www.vkmekaniska.se