chain.jpg

Trepak International

Trepak International AB är ett företag som tillverkar kompletta fyllningslinjer för flytande produkter. Huvudmaskinerna i en linje utgörs av Trefill fyllningsmaskin och Trecap kapsyleringsmaskin. Trepak är fokuserat på att driva den tekniska utvecklingen samtidigt som produktionen är Leaninriktad, vilket innebär att Trepak är ett High-Tech företag.

www.trepak.se