chain.jpg

Teknikföretagen

Teknikföretagen är en arbetsgivarorganisation med uppgift att stärka konkurrenskraften för sina medlemsföretag och stötta utvecklingen av ett gynnsamt klimat för teknikföretagen. Man arbetar bl a med avtal, arbetsrätt och branschfrågor.

 

www.teknikforetagen.se