chain.jpg

Teknikcollege

Teknikcollege, initierat av Industrirådet, består av företrädare för svenska arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Man arbetar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

www.teknikcollege.se