chain.jpg

Swerea

Swerea, med kontor i Mölndal, är en svensk forskningskoncern för industriell förnyelse och hållbar tillväxt. Uppdraget är att skapa, förädla och förmedla forskningsresultat inom materialutveckling, produktion och produktutveckling. Man har ett nära samarbete med akademi, näringsliv och samhälle.

www.swerea.se