chain.jpg

Svenskt Marintekniskt Forum

Svenskt Marintekniskt Forum är en kluster- och medlemsorganisation för underleverantörer inom sjöfart-, offshore-, och fritidsbåtindustrin. Vår uppgift är att företräda den marintekniska industrin och stärka det svenska maritima klustret genom att överbrygga gapen mellan akademi, industri och det offentliga. Våra medlemsföretags behov styr i stor utsträckning vår verksamhet. Tillsammans skapar vi nationella och internationella utvecklingsprojekt som stärker Sveriges position på den maritima världskartan. För en starkare maritim industri!

www.smtf.se