chain.jpg

Svarvmekano

Svarmekano, i Malmö, är specialister på svarvning, fräsning, håltagning, kuggning och slipning – maskindetaljer, enstaka komponenter, avancerade färdigmonterade enheter. Specialiteter: fräsning av kugghjul och snäckväxlar.

 

www.svarvmekano.se