chain.jpg

Sustainable Business Hub

Sustainable Business Hub, med kontor i Malmö, är ett affärsnätverk för miljöteknikföretag i Södra Sverige. Nätverket arbetar för att öka konkurrenskraften och exporten för sina medlemmar. Man vill samarbete med alla som på ett eller annat sätt stödjer miljöteknikföretag, enligt principen ”det är dumt att dubbelarbeta”.

www.sbhub.se