chain.jpg

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, med huvudkontor i Borås, är ett institut för forskning och innovation. SP ägs av staten och arbetar för att stärka näringslivet genom att tillhandahålla kompetens och experimentella resurser.
Man jobbar med forskning, utveckling, innovation, utbildning, test och verifiering.

www.sp.se