chain.jpg

Solhaga vårdhem

Solhaga vårdhem erbjuder vård- och omsorg dels för personer över 18 med psykiatrisk problematik, dels äldreboende med inriktning demens/omvårdnad/äldrepsykiatri.

www.solhagavardhem.se